NONIDNNAMA DOSENPENDIDIKANJABFUNG
1.2110077502Suadi, S.A.g., M.Pd.IS2 Manajemen Pendidikan IslamLektor
2.2121068901Muhammad Khoirul Lutfi, M.PdS2 Pendidikan Agama IslamAsisten Ahli
3.2126068905Ning Mukaromah, M.Pd.IS2 Pendidikan Agama IslamLektor
4.2118058802Khoirun Nasihin, M.Pd.IS2 Manajemen Pendidikan IslamAsisten Ahli
5.720067903Dr. Amang Fathurrohman, M.Pd.IS3 Studi IslamLektor
6.2105119401Dr. Muhammad Muhlis, M.PdS3 Pendidikan Agama IslamLektor
7.2108087803Mubarak Marzuki, M.PdS2 Pendidikan Agama IslamAsisten Ahli
8.2110088402Mokhammad Ainul Yaqin, M.PdS2 Pendidikan Agama Islam Asisten Ahli
9.2122096001Dr. Abdulloh Shodiq, M.PdS3 Manajemen Pendidikan IslamLektor
10.2112086302Drs. Nursaman, M.Pd.IS2 Manajemen Pendidikan IslamAsisten Ahli
11.2112036801Mat Syaifi, M.Pd.IS2 Manajemen Pendidikan IslamLektor
12.2129018602Nailatul Khoiriyah Cholil, M.Pd.IS2 Manajemen Pendidikan IslamAsisten Ahli
13.2118058802Fitri Kurnia, M.PdS2 Teknologi PembelajaranAsisten Ahli
14.2123059103Moh. Irham Maulana, S.H,. M.E.IS2 Ekonomi SyariahAsisten Ahli
15.2107028402Saiful Bakhri, MMS2 ManajemenLektor
16.2123117901Abdussalam, M.ES2 Ilmu EkonomiAsisten Ahli
17.2107038401Dr. Ilham Wahyudi, M.E.IS3 Studi IslamLektor
182102088602Sofiyulloh, M.Pd.S2 Pendidikan Bahasa IndonesiaAsisten Ahli
192101108803Ahmad Aris fajaruddinS2 Pendidikan Bahasa ArabAsisten Ahli
20.2103038501Rachmad Nor FirmanS2 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Lektor
21.2108086301Chairul AnwarS2 Ilmu administrasi publik (Negara) Asisten Ahli
22.2120049103Thoha Yasin UstmanS2 Magister Agama dan Lintas BudayaAsisten Ahli
23.2120096901Yusuf, MMS2 ManajemenAsisten Ahli